ПФУ підвищив військову пенсію: як нараховується, розмір та всі нюанси


ПФУ підвищив військову пенсію: як нараховується, розмір та всі нюанси
11:37, 28 2024
606
0

В Україні налічується понад 544 тисячі військових пенсіонерів. Максимальний розмір їх виплат не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що у 2024 році складає 23 610 грн на місяць. Це зумовлено збільшенням прожиткового мінімуму з 2 093 до 2 361 грн після індексації у березні.

Пенсійний фонд України розповів, про всі аспекти пенсійного забезпечення військовослужбовців, включаючи пенсії за вислугу років, пенсії з інвалідності та пенсії у разі втрати годувальника, а також про грошове забезпечення, з якого обчислюється пенсія.

Умови, розміри і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців визначаються Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року №2262-ХІІ з подальшими змінами.

Згідно з цим документом, існує три види пенсій: за вислугу років, за інвалідністю та в разі втрати годувальника.

Пенсія за вислугу років


Цей вид пенсії призначається військовослужбовцям, які на день звільнення мають необхідну календарну вислугу років (вислуга, порахована без пільгового обчислення служби).

Якщо звільнення відбулося після 1 жовтня 2020 року, необхідна вислуга становить 25 років. Також пенсія за вислугу років призначається особам, які звільнилися зі служби після досягнення 45-річного віку, за умови наявності 25 років страхового стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить служба.

Пункти “в” та “г” статті 12 визначають право на пенсію за вислугу років для військовослужбовців, які звільняються відповідно до Закону "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються у зв’язку з реформуванням ЗСУ, та членів їхніх сімей", а також осіб, які обіймали посади льотного або плаваючого складу підводних човнів. Однак, ці норми наразі застосовуються рідко.

Розміри пенсій за вислугу років


Для тих, хто має вислугу 20 років і більше:
✔️ За 20 років служби – 50% від відповідних сум грошового забезпечення.
✔️ Звільненим у відставку за віком або станом здоров’я, а також зі служби в поліції та Служби судової охорони – 55%.
✔️ За кожний рік вислуги понад 20 років – додатково 3% від грошового забезпечення.
✔️ Особи зі страховим стажем 25 років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить служба, отримують 50% від відповідних сум грошового забезпечення, з додатковими 1% за кожний повний рік стажу понад 25 років.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років не може перевищувати 70% грошового забезпечення. Для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і належать до категорії 1 – 100%, до категорії 2 – 95%.


Пенсії з інвалідності для військових: умови та розміри


Пенсії з інвалідності призначаються у таких випадках:
✔️ якщо інвалідність настала під час проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення;
✔️ якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке ✔️ виникло під час проходження служби, перебування в полоні або заручником, і при цьому особа не вчинила злочину проти миру та людства.

Розмір пенсії з інвалідності залежить від причини інвалідності.


Розміри пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок війни:
✔️ І група – 100% грошового забезпечення;
✔️ ІІ група – 80%;
✔️ ІІІ група – 60%.

Розміри пенсій для інших осіб з інвалідністю:
✔️ І група – 70%;
✔️ ІІ група – 60%;
✔️ ІІІ група – 40% грошового забезпечення.

Мінімальні розміри пенсій для солдатів і матросів строкової служби:
✔️ І група – 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
✔️ ІІ група – 110%;
✔️ ІІІ група – 105%.

Мінімальні пенсії для інших осіб з інвалідністю серед солдатів і матросів строкової служби:
✔️ І група – 110% прожиткового мінімуму;
✔️ ІІ група – 105%;
✔️ ІІІ група – 100%.

ПФУ підвищив військову пенсію

Мінімальні пенсії для інших категорій:
✔️ єфрейтори, сержанти, старші солдати, старшини строкової служби – 110%;
✔️ прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, військової служби за контрактом, особи молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної пожежної охорони, молодший склад Нацполіції, Служби судової охорони, НАБУ – 120%;
✔️ офіцери та начальницький склад (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної пожежної охорони, середній та вищий склад Нацполіції, Служби судової охорони – 130% відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для солдатів і матросів строкової служби.

Мінімальні розміри пенсій на сьогодні:
✔️ Особи з інвалідністю внаслідок війни серед рекрутів, солдатів і матросів строкової служби: І група – 5 025 грн, ІІ група – 4 610 грн, ІІІ група – 4 396 грн;
✔️ Інші особи з інвалідністю серед рекрутів, солдатів і матросів строкової служби: І група – 4 605 грн, ІІ група – 4 396 грн, ІІІ група – 4 186 грн;
✔️ Особи з інвалідністю серед старших солдатів, старших матросів, сержантського і старшинського складу строкової служби – 110% відповідних мінімальних розмірів пенсій;
✔️ Військовослужбовці (крім строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу, особи молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної пожежної охорони, молодший склад Нацполіції, Служби судової охорони, НАБУ – 120%;
✔️ Офіцери та начальницький склад (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної пожежної охорони, середній і вищий склад Нацполіції, Служби судової охорони – 130% відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для солдатів і матросів строкової служби.

Пенсія у разі втрати годувальника: умови та розміри


Пенсія у разі втрати годувальника призначається наступним категоріям:
✔️ членам сім’ї померлого (загиблого) військовослужбовця, якщо годувальник помер під час проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення, або пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих під час служби;
✔️ родинам пенсіонерів з-поміж військовослужбовців, які мають право на пенсію за цим законом, якщо годувальник помер під час отримання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

Розширення кола осіб, які мають право на пенсію
Минулого року було розширено коло осіб, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника, та збільшено розміри цих виплат.

Право на призначення пенсії мають:
✔️ батьки та дружина (чоловік), якщо вони не взяли повторний шлюб, осіб, які загинули, померли чи пропали безвісти під час проходження служби або померли після звільнення зі служби внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, пов’язаних з обороною України від військової агресії РФ;
✔️ батьки та дружина (чоловік) осіб, зазначених у пункті “в” статті 30 закону, не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого частиною першою статті 26 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", або якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку відповідно до частини 3 статті 114 цього закону, на дострокову пенсію за віком, на пенсію за віком на пільгових умовах, зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.

З 2 квітня 2023 року до непрацездатних членів сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника, віднесено батьків та дружину (чоловіка), якщо вони досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, незалежно від тривалості страхового стажу.

Розміри пенсій у разі втрати годувальника
✔️ Розміри пенсій для членів сімей осіб, які мають право на пенсію за цим законом і загинули (померли) внаслідок причин, зазначених у пункті “а” статті 36 цього закону, становлять:

✔️ Батькам, одному з батьків, дружині або чоловіку – 70% грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї.

✔️ Іншому непрацездатному члену сім’ї загиблого (померлого) годувальника – 70% грошового забезпечення, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї.

✔️ Двом або більше непрацездатним членам сім’ї – по 50% грошового забезпечення на кожного, незалежно від призначення пенсії іншим членам сім’ї.
Сім’ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва, отриманого під час нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, або захворювання, пов’язаного з проходженням служби, – 30% грошового забезпечення на кожного непрацездатного члена родини.

Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншим за два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність (4 186 грн після індексації у березні – 4 722 грн). Максимальний розмір – 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.


Грошове забезпечення для обчислення пенсії військовослужбовців: ключові моменти


При призначенні пенсії військовослужбовцям враховується наступне грошове забезпечення:
✔️ оклади за посадою та військовим (спеціальним) званням;
✔️ процентна надбавка за вислугу років;
✔️ щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, з яких сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Оклади за посадою та військовим (спеціальним) званням враховуються на момент звільнення (смерті), а додаткові види грошового забезпечення та премії – за останні 24 місяці перед звільненням (смертю). Для відряджених військовослужбовців існують специфічні особливості в обчисленні грошового забезпечення.

Перерахунок пенсій здійснюється у разі підвищення грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців.

Джерело інформації та фото: pfu.gov.ua
Ctrl
Enter
Знайшли помІІІлку
Виділіть текст на натисність Ctrl+Enter

Топ категорії
З 1 січня українці платитимуть 1500 грн податку за кожен гектар землі З 1 січня українці платитимуть 1500 грн податку за кожен гектар землі
Верховна рада України прийняла закон, який зобов'язує всіх українців — власників земельний паїв, сплачувати мінімальний...
04.12.21
29 850
0
Українським аграріям готують до 1 000 000 грн Українським аграріям готують до 1 000 000 грн
Від 250 тис. грн до 1 млн. грн — така сума штрафів загрожує аграріям за різні формальні порушення, пов’язані зі...
12.03.21
19 216
0