Названо особливості бронювання військовозобов’язаних для агропідприємств у 2024 р


Названо особливості бронювання військовозобов’язаних для агропідприємств у 2024 р
13:47, 13 2024
647
0

27 січня ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час». Про це повідомляє Земельний фонд України, пише agronews.

Документом затверджено новий Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, а також Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період Відповідно до Порядку, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:

✔️ підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
✔️ підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
✔️ підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, зокрема, у галузі сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, які встановлює Порядок та критерії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76:
✔️ загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період;
✔️ сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро;
✔️ підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83;
✔️ підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.
✔️ відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
✔️ розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менший від розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р;
✔️ підприємство є резидентом Дія Сіті.

Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, або обласною, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) з урахуванням потреб територіальної громади.

Зокрема, критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки (галузі сільського господарства) затверджено наказом Мінагрополітики від 21 лютого2023 р. № 223, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2023 р. за № 330/39386 (зі змінами) та визначено такі:

✔️ підприємство, яке здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності, або підприємство, яке має середню кількість застрахованих осіб-працівників не менше 20 осіб, або підприємство, яке є постачальником насіння овочевих та/або польових культур і представляє та діє в інтересах суб’єкта прав інтелектуальної власності на сорт рослин по більш ніж 100 сортам рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні та постачає насіння овочевих та/або польових культур та має об’єми ввезення такого насіння в Україну за річний період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року на більш ніж 40 млн гривень.
✔️ основним видом діяльності підприємства (станом на 1 червня 2023 року), згідно кодів класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (далі – КВЕД-2010), є один з КВЕД, який зазначено у наказі Мінагрополітики від 21 лютого 2023 р. № 223 (із змінами).

Одночасно, Мінагрополітики наказом від 07.02.2024 N 289 (з урахуванням наказу від 27.02.2024 N 563 “Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 лютого 2024 року N 289”) внесло зміни до Критеріїв з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

Зокрема, викладено у новій редакції критерій, передбачений у пп. 1 п. 1 Критеріїв.

Так, згідно зі змінами зазначений критерій викладено у такій редакції: здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності, що підтверджується відомостями, передбаченими пп. 3 п. 2 Переліку, затвердженого постановою Кабміну від 02.06.2021 N 573 “Про функціонування Державного аграрного реєстру”, або має середню кількість застрахованих осіб-працівників не менше 20 осіб, що підтверджується завіреною копією Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за останній звітний період, із підтвердженням контролюючого органу про прийняття цього податкового розрахунку, або є постачальником насіння овочевих та/або польових культур і представляє та діє в інтересах суб’єкта прав інтелектуальної власності на сорт рослин по більш ніж 100 сортам рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні та постачає насіння овочевих та/або польових культур та має об’єми ввезення такого насіння в Україну за річний період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року на більш ніж 30 млн грн, що підтверджується довіреністю або договором доручення із суб’єктом прав інтелектуальної власності на сорт рослин та довідкою про ввезення за підписом керівника підприємства, у якій вказується найменування продукції (насіння), код УКТ ЗЕД, митна вартість, дата та номер митної декларації.

Надалі підприємство, установа чи організація для отримання статусу критичного важливого у галузі сільського господарства звертається до Мінагрополітики.

До звернення додаються копії підтвердних документів, а також інформація про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

✔️ копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання або
✔️ квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків
✔️ поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

Мінагрополітики розглядає звернення на відповідність підприємства, установи чи організації визначеним критеріям та за результатами розгляду приймає одне з таких рішень:
✔️ про відповідність підприємства критеріям і визначає його критично важливим для функціонування економіки у галузі сільського господарства в особливий період;
✔️ про невідповідність підприємства критеріям.

Підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється підприємством не рідше, ніж один раз на рік.

Після отримання статусу критично важливого підприємства, установи чи організації подається заявка на бронювання військовозобов’язаних працівників.

Заявку на бронювання подають до Мінагрополітики список військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час через Кабінет бронювання.

Список подається за формою згідно з додатком 1 Порядку в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку.

В обґрунтуванні зазначається:
✔️ дата прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за відповідною сферою управління та галуззю національної економіки), або обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, або обласної, Київської та Севастопольської міських військових/військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення) про визначення підприємства, установи і організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або рішення МЗС чи Секретаріату Кабінету Міністрів України про затвердження переліку таких підприємств;
✔️ інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

При цьому звертаємо увагу, що кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.

Джерело та фото: Agronews
Ctrl
Enter
Знайшли помІІІлку
Виділіть текст на натисність Ctrl+Enter

Топ категорії
З 1 січня українці платитимуть 1500 грн податку за кожен гектар землі З 1 січня українці платитимуть 1500 грн податку за кожен гектар землі
Верховна рада України прийняла закон, який зобов'язує всіх українців — власників земельний паїв, сплачувати мінімальний...
04.12.21
29 850
0
Українським аграріям готують до 1 000 000 грн Українським аграріям готують до 1 000 000 грн
Від 250 тис. грн до 1 млн. грн — така сума штрафів загрожує аграріям за різні формальні порушення, пов’язані зі...
12.03.21
19 216
0